peşmanlıq

peşmanlıq
is. Peşman olma, peşmançılıq. . . Peşmanlıq qara boğanaq kimi birdən <Zeynalı> bürüyüb sıxmağa . . başlayırdı. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • a — 1. Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin «a» sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C. M.. 2. n. 1. Sözlərə qoşularaq çağırış, xitab, müraciət bildirir. A dostlar! A başına dönüm! A balam! – <Murov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acı — sif. 1. Dili ağzı yandırıcı, kinə, xardal və s. dadında olan (şirin ziddi). Acı dərman. Acı badam. Acı dad. Acı istiot. Acı turp. Acı soğan. Acı çay (dişləmə çay, içinə qənd salınmamış çay). 2. məc. Fəlakətli, məşəqqətli, əziyyətli, kədərlə dolu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ah — 1. nida. Ağrı, həyəcan, həsrət və s. hissləri ifadə edir. Ah, başım ağrıyır. – Ah, zalım! Ah, kim, oldum yolunda can fəda. M. Ə. S.. Bir zaman, ah ki, bir tair idim azadə; Əcəba, kim məni saldı bu xərababadə? M. H.. <Səfər bəy:> Ah! Yaman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • da — 1. «Daha» sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub «a» uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl). 2. (də) 1. Danışan şəxsin məsələyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nədamət — <ər.> 1. is. Peşmanlıq, peşman olma. Əyyaşlığın sonu yorğunluq və nədamət, səfalətin – heçlik və fəlakətdir. . . A. Ş.. Nədamət çəkmək – peşman olmaq, peşmançılıq çəkmək. Lalə yanağından, nərgiz gözündən; Qönçə gülüşündən nədamət çəkər.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • peşmançılıq — 1. Bax peşmanlıq. Bunun axırı peşmançılıqdır, – deyə İmamverdi qardaşını məzəmmət edərdi. S. S. A.. Gözəlin səsindən peşmançılıq nidaları yağırdı. M. Hüs.. 2. Peşmançılıqla şəklində zərf – təəssüflə, təəssüf hissi ilə, peşman olmuş kimi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şərarət — is. <ər.> klas. Yamanlıq, pislik, mərdimazarlıq, şər iş; fitnə; fəsad. Hər kəs şərarət əksə, peşmanlıq bitər. (Ata. sözü). Həddən aşıb büxlü həsəd, şərarət; Yoldaş yoldaşına eylər xəyanət. Q. Z.. <Camal bəy:> . . Ağa İsmayıl bəy,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üçün — qoş. Feillərdən, adlıq və ya yiyəlik halında olan isimlərdən, şəxs, qayıdış və işarə əvəzliklərindən əvvəl gələrək, həmin sözlərlə aşağıdakı mənaları ifadə edir: 1) səbəb bildirir: . . . görə, . . . səbəbilə. Xəstə olduğum üçün sizə gələ bilmədim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”